Helena Johansson, Fil Dr

Utredare

Helena Johansson har disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet med inriktning på internationell ekonomi. Hon arbetar huvudsakligen med frågor som rör jordbrukspolitik, märkning av livsmedel, landsbygdsutveckling och internationell handel med fokus på jordbruk och livsmedelsindustri.


Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil
Carbon taxes and agriculture: the benefit of a multilateral agreement, Climate Policy
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket
Taxing GHG emissions in agriculture - The benefit of a multilateral agreement
Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?
Att flytta förlorade naturvärden - Fungerar ekologisk kompensation för att ersätta naturvärden vid exploatering?
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
Transport av stallgödsel – lärdomar från Nederländerna och Danmark
Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?
Reformen av CAP 2013 - Lärdomar för en bättre jordbrukspolitik efter 2020
Jordbruk utan produktion – ett hinder för tillväxt?
Impacts of direct payments – Lessons for CAP post-2020 from a quantitative analysis
Ursprungsinformation om mat på restaurang
Överlappande styrmedel – ett problem för jordbrukets miljöpolitik?
Landsbygdsnytta – som motiv för stöd till landsbygden
Skatt på handelsgödsel – ett billigt sätt att minska övergödningen?
Tjänster från ekosystem – till nytta för både jordbruk och samhälle
Ska det vara obligatoriskt att märka maten med ursprung? (artikel publicerad i Ekonomisk Debatt 03/15)
Origin labelling of food - costs and benefits of new EU legislation for Sweden
Hur bör gårdsstödet utformas? - Yttrande över Ds 2014:6, gårdsstödet 2015-2020
Country of origin or EU/non-EU labelling of beef? Comparing structural reliability and validity of discrete choice experiments for measurement of consumer preferences for origin and extrinsic quality cues (published in Food Quality and Preference, June 2014, Vol 34)
Private standards - leveling the playing field for global competition in the food supply chain?
"En hållbar bioenergiutveckling i Sverige" kapitel i LETS-rapporten ”Vägval 2050 – Styrningsutmaningar och förändringsstrategier för en omställning till ett kolsnålt samhälle"
The development of fair trade labels – A market solution to a societal concern? Kapitel i “Policy responses to societal concerns: Workshop Proceeding, OECD, 2010”.
Bränsle för ett bättre klimat - marknad och politik för biobränslen
Vad uppnås med rättvisemärkning?
Evaluation on the impact of Nordic aid schemes in northern Finland and Sweden
EU:s sockerreform - Effekter för u-länder som exporterar socker till EU
Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013
Landsbygdstutveckling - en analys av projekt för ökad sysselsättning
En levande landsbygd - vad kan politik åstadkomma?
Internationell handel - även för jordbruket?

Telefon

E-post

helena.johansson@agrifood.lu.se

Postal address

AgriFood Economics Centre
att: Helena Johansson
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund
Medarbetare: Helena Johansson. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg