Svenska gårdars konkurrenskraft

Konkurrenskraften är ett relativt mått, som visar förmågan hos ett företag/sektor/land att möta konkurrensen och bli framgångsrik(t). Vi analyserar konkurrenskraftens utveckling i den svenska jordbruksproduktionen i relation till utvecklingen i Danmark, Tyskland och Nederländerna under perioden 2010 - 2021. Analysen kommer att bidra med kunskap som kan underlätta att livsmedelsstrategins mål uppfylls.

Analysen ska redovisas i en skriftlig rapport våren 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg