Marknaden för siklöja – vad händer med priset när kvoten sänks?

Kvoten på siklöja sänktes kraftigt 2021 efter att den biologiska rådgivningen hade rekommenderat ett fiskestopp. De minskade fångsterna fick till följd att priserna på siklöja steg. Detta skiljer sig från många andra arter i svenskt yrkesfiske där priserna är relativt opåverkade av svenska fångster. Det finns därför ett behov att närmare utreda hur marknaden reagerar på kvotförändringar i fisket efter siklöja och hur yrkesfiskets ekonomi påverkas av kvotändringar. Finns det ett statistiskt samband mellan kvantitet och pris? Kan höjda priser göra att yrkesfiskets intäkter inte påverkas av att kvoten sänks?

Projektet är på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten och ska vara klart under hösten 2022.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg