Energiskattedirektivets påverkan på yrkesfisket

Yrkesfisket är idag undantaget från bränsleskatter – både energiskatt och koldioxidskatt - inom hela EU. EU-kommissionen har nu lagt fram ett förslag till omarbetning av energiskattedirektivet som innebär att undantaget tas bort. Det innebär att bränslepriserna kan komma att stiga för yrkesfiskare. I det här projektet undersöker vi hur det svenska yrkesfisket kan påverkas av det.

Projektet är uppdelat i två delar. Den första delen är en litteraturstudie där vi studerar hur yrkesfiskare har anpassat sig till stigande bränslepriser tidigare, exempelvis genom att använda ny teknik eller nya fiskemetoder. I den andra delen av projektet undersöker vi hur den svenska fiskeflottans struktur och lönsamhet kan påverkas om undantaget från bränsleskatt tas bort. Vi kommer att använda olika scenarier med tänkbara framtida bränslepriser och analysera dem i en bio-ekonomisk modell (Fish-PAL). Projektet beräknas avslutas under 2023.

Den första delen av projektet är publicerad som AgriFood Fokus 2023:1.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg