Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter

EU:s strategi Från jord till bord syftar bland annat till att främja hälsosamma och hållbara livsmedelsval. Som ett steg för att uppnå detta förordar strategin bättre information till konsumenterna. EU-kommissionen ämnar därför skapa ett ramverk på EU-nivå för hållbarhetsmärkning av livsmedelsprodukter. Ramverket ska ta hänsyn till flera aspekter av hållbarhet (t.ex. miljömässiga, klimatmässiga, näringsmässiga och sociala aspekter). Redan idag finns dock märkningar som kombinerar olika aspekter av hållbarhet. I detta projekt kommer vi att beskriva två hållbarhetsmärkningar som finns på den franska marknaden, Eco-score och Planet-score, som kombinerar olika aspekter av miljö- och klimatpåverkan. Vi diskuterar även fördelar och nackdelar med att skapa en hållbarhetsmärkning som innehåller flera aspekter av hållbarhet.

Projektet beräknas vara klart våren 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg