Effekter av avgifter på antibiotikaanvändning inom jordbruket

Globalt används mer än hälften av all antibiotika inom jordbruket, bland annat som fodertillsats för att förebygga sjukdom hos friska djur. All användning av antibiotika kan dock leda till att bakterier blir motståndskraftiga – resistenta – och att dess verkan försvagas eller försvinner helt. Denna så kallade resistensbildning innebär ökade kostnader för djurhållning och sjukvård globalt som inte avspeglas i priset på antibiotika. Resistensbildningen innebär också att ny antibiotika behöver tas fram, och det är dyrt och tidskrävande. Den kostnaden återspeglas inte heller i priset på befintlig antibiotika.

Mycket antibiotika som används inom jordbruket globalt kan ersättas av andra förebyggande åtgärder men de kostar mer än antibiotika. I detta projekt undersöker vi konsekvenser för antibiotikaanvändning, livsmedelsproduktion och handel av att jordbruket betalar kostnaden för resistensbildningen i form av en avgift på användningen av antibiotika. Projektet slutförs under 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg