Sören Höjgård, Docent

Pensionerad utredare affilierad till AgriFood

Sören Höjgård har disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet. Han är docent i hälsoekonomi och har forskat vid institutionen för Hälsa, Vård och Samhälle vid Lunds universitet. Sören arbetar huvudsakligen med samhällsekonomiska analyser inom områdena landsbygdsutveckling samt djurhälsa och djurvälfärd.


Can a tax on antimicrobials in the EU reduce its global use?
Hur påverkar en skatt på antibiotika EU:s djurproduktion?
Fler eller färre vildsvin? – en samhällsekonomisk analys
Brist på veterinärer?
Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument
EU:s inkomstförsäkring för jordbrukare – behövs den?
Income risk in Swedish agriculture
Farmers’ earnings and disposable incomes for Sweden in 1997-2012, Applied Economic Perspectives and Policy 41(19), p. 153-173
Ojämlikhet och fattigdom i svenskt jordbruk
Impacts of direct payments – Lessons for CAP post-2020 from a quantitative analysis
Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes, Land Use Policy, Volume 67, p.298-314
Farmers’ earnings and disposable incomes for Sweden in 1997-2012
God inkomstutveckling inom jordbruket
Bättre landsbygdsprogram efter utvärdering?
Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes
An evaluation of extension services in Sweden, Agricultural Economics, available online 11 october 2016.
Att förhindra spridning av LA-MRSA i grispopulationen – intäkter, kostnader och kunskapsluckor ur svensk synvinkel (publicerad i PLoS One i maj 2015)
Advisory services for nutrient utilisation
Östersjön mår bättre när lantbrukare Greppar Näringen
Preventing introduction of livestock associated MRSA in a pig population - benefits, costs and knowledge gaps from the Swedish perspective
Att stoppa MRSA hos grisar - är det lönsamt?
Bör Landsbygdsprogrammet stödja åtgärder för att förbättra djurhälsan?
Bör Sverige ge stöd till riskhantering i Landsbygdsprogrammet?
Revolverande fonder-en bra idé för landsbygdsprogrammet?
Sluta slänga maten – gör det någon nytta?
Food waste among Swedish households - much ado about nothing?
Evidence-based agri-environmental policies: The Swedish experience
Antibiotic resistance – why is the problem so difficult to solve? Infection, Ecology and Epidemiology (Publicerad 20:e augusti 2012)
Biogas från gödsel – rätt att subventionera?
Produktion av biogas från gödsel
Willingness to pay for compulsory deworming of pets entering Sweden to prevent introduction of Echinoccoccus multilocularis, Journal of Preventive Veterinary Medicine, In Press
Kostnads-intäkts analys av åtgärder för att bekämpa rävens dvärgbandmask
Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet - Investeringsstödet och Förädlingsstödet
Antimicrobial sensitivity – A natural resource to be protected by a Pigouvian tax? Preventive Veterinary Medicine, 2010; 96: 9-18
Antimicrobial sensitivity as a natural resource and public global good – Resistance as an externality
Djurvälfärd och lönsamhet – var står vi idag?
Jordbruket, växthusgaserna och effektiva styrmedel
The Cap and Future Challenges (European Policy Analysis 11 (2009) sid 1-13)
Slututvärdering av Miljö-och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna
Evaluation on the impact of Nordic aid schemes in northern Finland and Sweden
Några aspekter på en reform av EU:s jordbrukspolitik
Konsekvenser av en privatisering av distriktsveterinärorganisationen
Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013
Vad kan staten göra åt fetma?

Telefon

E-post

soren.hojgard@slu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Sören Höjgård
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund
Medarbetare: Sören Höjgård. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg