Utvärdering av investerings- och förädlingsstöd

Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik ska bidra till en levande landsbygd genom finansiering av åtgärder som stöder landsbygdsutveckling. Dessa åtgärder ingick fram till år 2022 i de nationella landsbygdsprogrammen.

Syftet med projektet är att bedöma det svenska landsbygdsprogrammets förmåga att skapa långsiktiga effekter. Fokus är på de stöd som under perioden 2014-2022 betalats ut i form av stöd till investeringar i jordbruksföretag, förädlingsstöd och investeringsstöd för jobb och klimat. Syftet med analysen är att utvärdera om stöden har påverkat den ekonomiska utvecklingen i de företag som har fått stöd. Med hjälp av statistiska metoder och detaljerad företagsdata kommer vi att undersöka stödens effekter på till exempel konkurrenskraft och jobbskapande.

Projektet ingår i utvärderingen av den gemensamma jordbrukspolitiken som finansieras av Jordbruksverket. Projektet slutförs våren 2025.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg