AgriFood-Rapport 2013:3

Från gröda till föda – skånsk livsmedelsproduktion i siffror


Författare: Christian Jörgensen 


Skåne har stor betydelse för svensk livsmedelsframställning i alla led från jordbruk till partihandel. Denna studie visar med hjälp av detaljerad företagsstatistik omfattningen av produktion och distribution av livsmedel både i Skåne och i övriga Sverige för åren 1999 och 2010. Studien visar att:

  • Cirka 25 procent av den svenska livsmedelsindustrin finns i Skåne
  • Gårdsförädling växer mycket, men motsvarar fortfarande en väldigt liten del av livsmedelsförädlingen
  • Exporten blir allt viktigare för såväl små som stora livsmedelsföretag

Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Bild på medarbetare: Christian Jörgensen. Foto.
Christian Jörgensen