AgriFood Policy Brief 2020:3

Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?


Författare: Anna Kristina Edenbrandt 


Produktionen av livsmedel står för en betydande del av de totala utsläppen av växthusgaser, och för att minska effekterna på klimatet måste konsumtionen förändras. Ett sätt att få konsumenter att handla mer klimatvänligt är att ge information om utsläpp av växthusgaser på förpackningarna. Vi undersöker hur konsumenter reagerar när olika köttprodukter är märkta med hur mycket de påverkar klimatet och finner att:

  • De flesta konsumenter har inget emot klimatmärkningen, men en tredjedel vill inte alls veta hur klimatet påverkas av deras inköp.
  • Vissa konsumenter undviker aktivt klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende.
  • Klimatmärkningen har störst inverkan på individer som har förväntningar på sig själva att agera hållbart.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: länk till artikel

Projektet som Policy Briefen bygger på är finansierat genom ett post doc stipendium från Handelsrådet.


Liknande publikationer


2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?
2018-04-27
AgriFood Policy Brief 2018:3
Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?