AgriFood Policy Brief 2020:5

Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön


Författare: Sofie Andersson  Ida Lovén  Martin Nordin 


Kan jordbrukspolitiken utformas så att den främjar både miljö och produktion? Denna studie bidrar med nya kunskaper för att möta en sådan ambition genom att studera samspelet mellan miljöstöd och sannolikheten att jordbruksföretag läggs ned. Vi finner att:

  • Gårdar med miljöstöd löper mindre risk för nedläggning än gårdar utan miljöstöd.
  • Alltför stora miljöåtaganden kan vara en belastning och öka risken för gårdsnedläggning.
  • Sålunda kan miljöstöden ha betydelse för jordbruket utöver deras miljöfrämjande egenskaper.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Is agri-environmental schemes boosting farm survival? AgriFood Working Paper 2020:2

.

Liknande publikationer


2020-11-26
AgriFood Rapport 2020:3
Brist på veterinärer?
2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:

Sofie Andersson

Ida Lovén


Martin Nordin