AgriFood Policy Brief 2021:10

Att ta över gården – hur fungerar generationsskiften i europeiska jordbruk?


Författare: Gordana Manevska-Tasevska 


När äldre lantbrukare går i pension är det viktigt att det finns yngre lantbrukare som kan ta över, både för sektorns framtid och för en tryggad livsmedelsförsörjning. Att förstå processen för generationsskifte är avgörande för att kunna stödja jordbrukssektorns utveckling. I denna Policy Brief beskriver vi processen för generationsskifte på europeiska gårdar och faktorer som påverkar dessa skiften. Vi diskuterar också politiska styrmedel som kan stödja generationsskiften i det europeiska jordbruket. Resultaten visar att:

  • Generationsskifte är en process i tre faser: identitetsbyggande som lantbrukare, överlåtelseprocess och gårdsutveckling.
  • Stöd till unga lantbrukare underlättar gårdsutvecklingen men inte identitetsbyggandet eller överlåtelseprocessen.
  • Åtgärder för att öka yrkets och livsstilens attraktivitet behövs för att det ska vara möjligt att bygga en identitet som lantbrukare, eftersom beslutet att bli lantbrukare ofta fattas under den första fasen.
  • Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Artikel i Journal of Rural Studies och Artikel i Eurochoice


Liknande publikationer


2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket