AgriFood Policy Brief 2022:2

Fungerar politiken för ett renare Östersjön?

Tre kor betar på en äng intill havet. Foto.

Författare: Mark Brady  Anna Andersson 


Trots att jordbrukets näringsutsläpp till Östersjön har minskat krävs mycket mer för att uppnå de uppsatta miljömålen. Vi har utvärderat politiken som används för att minska utsläppen från de nio länder som samarbetar om restaureringen av Östersjön. Vi finner att den nuvarande politiken är otillräcklig eftersom:

  • Många länder har inte genomfört de utlovade åtgärderna för att minska näringsutsläpp från jordbruket.

  • Viljan att minska utsläppen undergrävs av en åtgärdsplan som är onödigt kostsam och som upplevs som orättvis.

  • Vissa länder har svaga lokala institutioner medan andra har ineffektiva miljöstöd.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Bild på medarbetare: Mark Brady. Foto.
Mark Brady

Bild på medarbetare: Anna Andersson. Foto.
Anna Andersson