AgriFood Policy Brief 2022:2

Fungerar politiken för ett renare Östersjön?

Tre kor betar på en äng intill havet. Foto.

Författare: Mark Brady  Anna Andersson 


Trots att jordbrukets näringsutsläpp till Östersjön har minskat krävs mycket mer för att uppnå de uppsatta miljömålen. Vi har utvärderat politiken som används för att minska utsläppen från de nio länder som samarbetar om restaureringen av Östersjön. Vi finner att den nuvarande politiken är otillräcklig eftersom:

  • Många länder har inte genomfört de utlovade åtgärderna för att minska näringsutsläpp från jordbruket.

  • Viljan att minska utsläppen undergrävs av en åtgärdsplan som är onödigt kostsam och som upplevs som orättvis.

  • Vissa länder har svaga lokala institutioner medan andra har ineffektiva miljöstöd.


Liknande publikationer


2024-06-18
AgriFood-Policy Brief 2024:1
Hur påverkar en skatt på antibiotika EU:s djurproduktion?
2024-06-11
AgriFood Fokus 2024:2
Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion
2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Författare:

Bild på medarbetare: Mark Brady. Foto.
Mark Brady

Bild på medarbetare: Anna Andersson. Foto.
Anna Andersson