AgriFood-Policy Brief 2024:1

Hur påverkar en skatt på antibiotika EU:s djurproduktion?

Ekogrisar i stallbyggnad. Foto.

Antibiotika är viktig för vår hälsa. Men ju mer som används desto mindre blir effektiviteten eftersom bakterier som utsätts för antibiotika kan bli resistenta. Eftersom antibiotikaanvändningen är större i djurproduktionen än inom sjukvården är risken för resistensutveckling också större i djurproduktionen. Vi har där¬för analyserat effekterna av en skatt på antibiotika i EU:s djurpro¬duktion med hjälp av en jordbruksekonomisk modell (CAPRI). Resultaten visar att en skatt på antibiotika:

  • Minskar djurproduktionen marginellt i de flesta EU-länder men ökar den i resten av världen.
  • Minskar antibiotikaanvändningen i EU men ökar den ungefär lika mycket i andra länder. Det beror på att minskad djurproduktion i EU ersätts med produktion utanför EU.
  • Inte minskar den globala resistensutvecklingen men kan finansiera utvecklingen av nya antibiotika.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på AgriFood Working Paper 2024:1


Liknande publikationer


2024-06-11
AgriFood Fokus 2024:2
Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion
2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?