Publicerade artiklar

Economic Effects of Introducing Alternative Salmonella Control Strategies in Sweden (publicerad i PLoS ONE, maj 2014)


Författare: Kristian Sundström  Helene Wahlström  Sofie Ivarsson  Susanna Sternberg-Lewerin 


Syftet med denna studie är att analysera de ekonomiska effekterna av att införa alternativa program för salmonellakontroll i Sverige. Nuvarande kontrollprogram i Danmark och Nederländerna användes som utgångspunkt för att beräkna olika tänkbara scenarier. Det verkliga antalet humanfall av salmonellos uppskattades genom att rekonstruera rapporteringspyramiden för de olika scenarierna. Kostnaderna för att införa dessa alternativa kontrollprogram bestod av en ökning av antalet humanfall (för salmonella och två av dess följdsjukdomar) och av ökningar i sjuklighet för nötkreatur. Nyttan av att införa dessa alternativa kontrollprogram bestod framför allt av lägre uppskattade kostnader för övervakning och kontroll. Nettoeffekten (nytta minus kostnad) var negativ i alla scenarier (-5 till -105 miljoner euro), vilket innebär att det inte skulle vara kostnadseffektivt att införa dessa alternativa salmonellakontrollprogram i Sverige.

Resultat från denna artikel finns också presenterade i en kortfattad version på svenska, se AgriFood Policy Brief 2019:4


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström

Helene Wahlström

Sofie Ivarsson

Susanna Sternberg-Lewerin