AgriFood Rapport 2014:1

Origin labelling of food - costs and benefits of new EU legislation for Sweden


Författare: Cecilia Carlsson  Helena Johansson  Carl-Johan Lagerkvist  Kristian Sundström  Fredrik Wilhelmsson 


Denna studie analyserar hur obligatorisk ursprungsmärkning påverkar konsumenter, producenter och internationell handel med livsmedel. Fokus är på Sverige och ett antal varor som är representativa för de produktgrupper som kan komma att omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning i framtiden.

Ursprungsmärkning ger konsumenter information om vilket geografiskt område ett livsmedel kommer från. För närvarande är denna typ av märkning obligatorisk för ett begränsat antal matvaror enligt EU:s lagstiftning, Enligt en ny EU-förordning (1169/2011) ska EU-kommissionen utreda om ursprungsmärkning ska bli obligatorisk för fler produkter.

Den övergripande slutsatsen är att frivillig ursprungsmärkning är tillräcklig för de produkter som ingår i studien och att det inte finns något behov av tvingande lagstiftning. Ett potentiellt undantag är yoghurt, där obligatorisk ursprungsmärkning med det land som mjölken kommer från skulle kunna öka samhällets välfärd.


Liknande publikationer


2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?
2023-06-21
AgriFood Fokus 2023:8
Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter

Författare:

Cecilia Carlsson

Bild på medarbetare: Helena Johansson. Foto.
Helena Johansson

Carl-Johan Lagerkvist

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström

Bild på medarbetare: Fredrik Wilhelmsson. Foto.
Fredrik Wilhelmsson

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood Rapport 2014:1 här

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande

Din beställning

Se din varukorg