Bättre modeller av jordbruks- och livsmedelshandel (BATMODEL)

Det övergripande målet för projektet är att utveckla nya handelsmodeller, som kan användas för att analysera aktuella handelspolitiska frågeställningar inom jordbruks- och livsmedelsområdet. Modellerna kan förbättra befintliga modeller som ofta används för tillämpade analyser. Förbättringarna ska göra modellerna bättre lämpade för att analysera frågor som för närvarande försummas, såsom icke-tariffära handelshinder, geografiska ursprungsbeteckningar, nya handelsflöden och handel med kvalitetsdifferentierade produkter.

AgriFood Economics Centre kommer främst att arbeta med förbättringar av handelsdelen av jordbruksmodellen CAPRI. Vi kommer att utveckla modellen så att det blir möjligt att analysera helt nya handelsflöden som uppstår exempelvis till följd av borttagande av prohibitiva handelshinder. Vidare kommer vi att undersöka hur förändringar av den globala livsmedelshandeln påverkar jordbruket på regional nivå inom EU.

Projektet löper under fyra år till 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg