Kompensation för kolinlagring i jordbruk

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå detta mål krävs både omfattande utsläppsminskningar och åtgärder som ökar upptaget av växthusgaser från atmosfären. En fråga som uppkommer är möjligheten att stimulera en ökad kolinlagring i jordbruket med hjälp av en kolinlagringsersättning för mark.

I detta projekt genomförs inledningsvis en litteraturstudie av befintliga styrmedel som finns eller utvecklas i andra länder för kolinlagringskompensation. Därefter görs en analys av lärdomar, utmaningar och möjligheter att införliva ett sådant styrmedel i ett svenskt sammanhang.

Projektet avslutas under våren 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg