AgriFood - Övriga vetenskapliga publikationer

Ska det vara obligatoriskt att märka maten med ursprung? (artikel publicerad i Ekonomisk Debatt 03/15)


Författare: Cecilia Carlsson  Helena Johansson  Carl-Johan Lagerkvist  Kristian Sundström  Fredrik Wilhelmsson 


En rad skandaler under de senaste åren har lett till att matens ursprung har hamnat i blickfånget, vilket föranlett krav på att märkning av matens ursprung ska vara obligatorisk. Det sägs att tvingande ursprungsmärkning kan motverka fusk i livsmedelskedjan, stärka det svenska jordbruket och motverka problemen med antibiotikaresistens. Men är ursprungsmärkning verkligen lösningen på dessa komplexa problem? Och behöver märkningen i så fall vara obligatorisk? I denna artikel analyserar vi behovet och möjliga effekter av obligatorisk ursprungsmärkning ur ett svenskt perspektiv.


Liknande publikationer


2023-06-21
AgriFood Fokus 2023:8
Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter
2023-03-31
AgriFood Policy Brief 2023:1
Staten och maten - kan skatter och subventioner rädda liv?
2023-03-17
AgriFood Fokus 2023:3
Stigande matpriser - är det värre i Sverige?

Författare:

Cecilia Carlsson

Bild på medarbetare: Helena Johansson. Foto.
Helena Johansson

Carl-Johan Lagerkvist

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström

Bild på medarbetare: Fredrik Wilhelmsson. Foto.
Fredrik Wilhelmsson