AgriFood - Övriga vetenskapliga publikationer

Ska det vara obligatoriskt att märka maten med ursprung? (artikel publicerad i Ekonomisk Debatt 03/15)


Författare: Cecilia Carlsson  Helena Johansson  Carl-Johan Lagerkvist  Kristian Sundström  Fredrik Wilhelmsson 


En rad skandaler under de senaste åren har lett till att matens ursprung har hamnat i blickfånget, vilket föranlett krav på att märkning av matens ursprung ska vara obligatorisk. Det sägs att tvingande ursprungsmärkning kan motverka fusk i livsmedelskedjan, stärka det svenska jordbruket och motverka problemen med antibiotikaresistens. Men är ursprungsmärkning verkligen lösningen på dessa komplexa problem? Och behöver märkningen i så fall vara obligatorisk? I denna artikel analyserar vi behovet och möjliga effekter av obligatorisk ursprungsmärkning ur ett svenskt perspektiv.


Liknande publikationer


2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?
2018-04-27
AgriFood Policy Brief 2018:3
Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?

Författare:

Cecilia Carlsson


Helena Johansson

Carl-Johan Lagerkvist


Kristian Sundström


Fredrik Wilhelmsson