AgriFood Fokus 2021:1

Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?


Författare: Anna Andersson 


Att begränsa import på grund av att varor inte har producerats hållbart diskuteras allt oftare. I den här fokusrapporten utreder vi vilka effekter krav på hållbara produktionsmetoder för import kan ha på internationell handel, producenter, konsumenter och miljö. Resultaten visar att handelshinder alltid medför kostnader för både konsumenter och producenter. Samtidigt är det oklart hur lätt det är att påverka utländska producenters produktionsmetoder genom handelspolitiska åtgärder. Möjligheten att påverka är större om det är en stor marknad som inför krav på produktionsmetoder, om det är svårt att hitta alternativa exportmarknader samt om kostnaden för att ändra produktionsmetoder är låg.


Liknande publikationer


2022-10-07
AgriFood Policy Brief 2022:5
Mat som påverkar klimatet - vad vill konsumenterna veta?
2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Anna Andersson