AgriFood Policy Brief 2015:4

Att veta eller inte veta – vill konsumenter ha information om livsmedel?


Författare: Jonas Nordström 


I denna Policy Brief använder vi ekonomiska experiment för att undersöka hur konsumenter reagerar på information om hur livsmedel påverkar hälsa och miljö. Vi finner att:

  • Konsumenter ofta medvetet bortser från hälso- och miljöinformation i syfte att tillåta sig själva att göra val som negativt påverkar hälsan och miljön.
  • Smak ofta har så stor betydelse för val av livsmedel att hälsomärkning får liten effekt på efterfrågan på livsmedel.
  • Konsumenter inte har negativa förutfattade meningar om smaken på hälsomärkta livsmedel.
Resultaten är baserade på en publicerad artikel: Strategic self-ignorance, Journal of Risk and Uncertainty, 52(2), 117-136


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Bild på medarbetare: Jonas Nordström. Foto.
Jonas Nordström