AgriFood Policy Brief 2015:4

Att veta eller inte veta – vill konsumenter ha information om livsmedel?


Författare: Jonas Nordström 


I denna Policy Brief använder vi ekonomiska experiment för att undersöka hur konsumenter reagerar på information om hur livsmedel påverkar hälsa och miljö. Vi finner att:

  • Konsumenter ofta medvetet bortser från hälso- och miljöinformation i syfte att tillåta sig själva att göra val som negativt påverkar hälsan och miljön.
  • Smak ofta har så stor betydelse för val av livsmedel att hälsomärkning får liten effekt på efterfrågan på livsmedel.
  • Konsumenter inte har negativa förutfattade meningar om smaken på hälsomärkta livsmedel.
Resultaten är baserade på en publicerad artikel: Strategic self-ignorance, Journal of Risk and Uncertainty, 52(2), 117-136


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Jonas Nordström