AgriFood Policy Brief 2023:1

Staten och maten - kan skatter och subventioner rädda liv?

Tallrik med pytt-i-panna, stekta ägg och grönsaker. Foto.

Författare: Jonatan Pupp  Jonas Nordström 


Kostintaget i Sverige följer inte Livsmedelsverkets rekommendationer. I den här studien undersöker vi om skatter och subventioner på livsmedel kan påverka människors matvanor och hälsa. Vi studerar skatter på produkter med hög andel mättade fetter och på produkter med hög andel salt, och hur de är relaterade till dödsfall från kostrelaterade sjukdomar. Vi undersöker även i vilken utsträckning subventioner på frukt och grönsaker kan förhindra dödsfall, samt effekterna av att kombinera skatterna och subventionerna.

Vi finner att:

  • Skatter och subventioner påverkar kostintaget och folkhälsan.
  • En skatt på produkter med stor andel mättade fetter i kombination med subventioner på frukt och grönsaker förhindrar flest dödsfall.
  • De förhindrade dödsfallen minskar framförallt eftersom risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar.

Ladda ned Policy Briefen som pdf: Policy Brief 2023:1

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: vetenskaplig artikel


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Jonatan Pupp

Bild på medarbetare: Jonas Nordström. Foto.
Jonas Nordström