AgriFood-Övrigt

Underlag till En livsmedelsstrategi för tillväxt i hela livsmedelskedjan


Författare: Anna Andersson  Jonas Nordström 


Regeringen arbetar med att ta fram en livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till konsument. Regeringen vill ta vara på landsbygdens möjligheter och förena en hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt som ger förutsättningar för fler jobb och framtidstro i hela landet.

AgriFood har fått i uppdrag att bistå Näringsdepartementet i arbetet med strategin. De frågor som AgriFood belyser är:

  • hur ekonomisk tillväxt, globalisering och urbanisering påverkar efterfrågan på livsmedel och konsumenternas relation till livsmedel,
  • hur konsumtionsmönster för livsmedel ser ut och hur det har förändrats över tid,
  • hur konsumenterna tar till sig information om livsmedel och vilken information som efterfrågas.

Uppdraget redovisas i två PM:

Globala konsumtionstrender för livsmedel

och

Vad vill konsumenterna ha för information om livsmedel?

Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?