AgriFood-Policy Brief 2013:5

Varför välja mjölkrobot? – en analys av ett investeringsbeslut


Författare: Karin Bergman 


Användningen av ny teknik har betydelse för att göra produktionen effektivare och därmed öka tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt att studera hur ny teknik och innovationer sprids på landsbygden. I denna Policy Brief analyseras vilka faktorer som påverkar mjölkföretagarens val mellan att investera eller inte i en mjölkrobot (automatiskt mjölkningssystem). Vi visar att:

  • Sociala aspekter så som förbättrad arbetsmiljö och mer tid för familj och fritid är de viktigaste anledningarna till en investering i en mjölkrobot medan kostnaden för den är den viktigaste anledningen till att inte investera.
  • Företagare som tror på lönsamhet inom mjölkproduktionen, har ekologisk produktion, har en efterträdare till företaget eller känner många andra mjölkföretagare med mjölkrobot har en högre sannolikhet att ha investerat i en mjölkrobot än andra.
  • Installation av mjölkrobot har haft en positiv effekt på arbetsmiljön men blandade resultat på lönsamhet och mjölkkvalitet.

Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Karin Bergman