AgriFood Fokus 2023:2

Jordbruket i kris - när bör staten ge stöd?

En bevattningsmaskin som står parkerad i solnedgången. Foto.

Författare: Martin Nordin 


Förändrade livsmedelspriser och odlingsförutsättningar gör att jordbrukets inkomster varierar över tiden. Kraftigt sjunkande inkomster kan innebära att jordbrukare lämnar sektorn. Vid en allvarlig kris som riskerar att slå ut lönsamma företag och hota matproduktionen kan staten behöva gå in och ge stöd.

I denna rapport diskuterar vi under vilka förutsättningar staten bör ge stöd och när jordbruket kan förväntas hantera kriser på egen hand. Vi fokuserar specifikt på torkan 2018 och undersöker hur denna påverkade jordbrukssektorn i Sverige och om det var befogat att staten betalade ut 1,57 miljarder kronor i stöd. Slutligen diskuterar vi om staten bör erbjuda krisstöd i den rådande kostnads- och energikrisen. Vid torkan visade jordbruket högre motståndskraft än befarat. En samlad bedömning är att den nuvarande krisen inte motiverar stöd.


Liknande publikationer


2024-06-18
AgriFood-Policy Brief 2024:1
Hur påverkar en skatt på antibiotika EU:s djurproduktion?
2024-06-11
AgriFood Fokus 2024:2
Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion
2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Författare:

Bild på medarbetare: Martin Nordin. Foto.
Martin Nordin